English information
Facebook

Nácvik dovedností

Tato část programu je zaměřena na získávání terapeutických dovedností - každoroční nabídka je 96 hodin. Program je fakultativní. Každý rok probíhají workshopy se stejným názvem, jejich obsah je však obměňován dle celkové úrovně přítomných frekventantů. Každý workshop trvá jeden víkend – tj. 16 hodin.

Témata

Základní psychoterapeutické přístupy v individuální a skupinové psychoterapii

Motivace a defenze v psychoterapii

Zvládání psychických stavů (střídán s programem Prevence relapsu)

Komunikace

Rodinná terapie

 

Témata - sebezkušenost                     

V rámci sebezkušenosti probíhá nácvik terapeutických dovedností vždy v rámci týdenního výcviku. Jsou procvičovány základní techniky vedení terapeutického rozhovoru.

ND 3 je naplněn

Nácvik dovedností v roce 2024

Skálův institut nabízí možnost účastnit se jednotlivých programů (teoretické víkendy + nácviky rolí) otevřených všem zájemcům (program vždy sobota 9 – 17.15, neděle 8 – 16.15 v Praze).

Kurzovné na jeden víkend Nácviku dovedností je 2600 Kč (pro frekventanty a absolventy SI 2300,- Kč), za 1 den 1600 Kč (pro frekventanty a absolventy SI 1300,- Kč). Platby pouze převodem na účet Skálova institutu.

27.1. - 28.1   Teoretický víkend I Program
17.2. - 18.2.   ND I - Základy psychoterapie Program
23.3. - 24.3   Teoretický víkend II Program
20.4. - 21.4.   ND II - Základní skupinové PT techniky   Program
18.5. - 19.5.   ND III - Mechanismy ovlivňující PT proces  Program
8.6. - 9.6.   ND IV - Zvládání psychických stavů  
31.8. - 1.9.   ND V - Komunikační techniky  
12.10. - 13.10.   ND VI - Rodinná terapie  
2.11. - 3.11.   Kazuistický seminář  
30.11. - 1.12.   Balintův supervizní seminář  

 

Podrobný program nácviku dovedností