English information
Facebook

Nácvik dovedností

Tato část programu je zaměřena na získávání terapeutických dovedností - každoroční nabídka je 96 hodin. Program je fakultativní. Každý rok probíhají workshopy se stejným názvem, jejich obsah je však obměňován dle celkové úrovně přítomných frekventantů. Každý workshop trvá jeden víkend – tj. 16 hodin.

Témata

Základní psychoterapeutické přístupy

Motivace a defenze v psychoterapii

Zvládání psychických stavů (střídán s programem Prevence relapsu)

Komunikace

Rodinná terapie

Témata - sebezkušenost                     

V rámci sebezkušenosti probíhá nácvik rolí s tématy:

II. ročník - Základní psychoterapeutické přístupy

III. ročník - Vedení psychoterapeutické skupiny

IV. ročník – Rodinná terapie

 

Nácvik dovedností v roce 2022

Skálův institut dále nabízí možnost účastnit se jednotlivých programů (teoretické víkendy + nácviky rolí) otevřených všem zájemcům (program vždy sobota 9 – 17.15, neděle 8 – 16.15 v Praze) – cena víkendu 2500 Kč (frekventanti a absolventi SI 2000 Kč), cena za 1 den je 1500 Kč (frekventanti a absolventi 1000 Kč), při platbě na místě vždy o 100 Kč více.

 

 

22.1. - 23.1   Teoretický víkend I Program
19.2. - 20.2.   ND I - Základy psychoterapie Program
19.3. - 20.3   Teoretický víkend II Program
2.4. - 3.4.   ND II - Základní skupinové PT techniky   Program
7.5. - 8.5.   ND III - Mechanismy ovlivňující PT proces  Program
28.5. - 29.5.   ND IV - PT práce s tělem Program
11.6. - 12.6.   ND V - Zvládání psychických stavů Program
3.9. - 4.9.   ND VI - Komunikační dovednosti Program
1.10. - 2.10.   ND VII - Rodinná terapie Program
5.11. - 6.11.   Kazuistický seminář  
3.12. - 4.12.   Balintův supervizní seminář  

 

Podrobný program nácviku rolí