English information
Facebook

Supervize

Supervizi, která je započítávána do výcviku, podstupují frekventanti od ukončení týdenního výcviku ve 3. ročníku a probíhá v následující formě: 

  • Frekventanti se účastní supervizních víkendů – Kazuistický a Balintovský víkend.
  • Frekventanti se účastní uzavřených supervizních skupin – v původní výcvikové skupině rozebírají formou kazuistického či balintovského semináře případy, které předem zpracují písemně – je možný též rozbor přineseného  videozáznamu.
  • Frekventanti podstupují individuální supervizi – někdy přinášejí zápisy či videozáznamy.
  • Frekventant vypracuje v rámci závěrečných prací písemnou Kazuistiku, která dokládá jeho nabyté znalosti, terapeutické dovednosti a schopnost sebereflexe v roli terapeuta.