English information
Facebook

Supervize

Supervize probíhá jednak v průběhu sebezkušenostní části (kde je započítána do sebezkušenostních hodin) a teoretické části. Po skončení sebezkušenostní části probíhá supervize v následující formě:

  • Frekventanti se účastní otevřených supervizních skupin – Kazuistický a Balintovský víkend.

  • Frekventanti se účastní zavřených supervizních skupin – v původní své skupině rozebírají formou Kazuistického či Balintovského semináře případy, které předem zpracují písemně – je možný rozbor videozáznamu.

  • Frekventanti přicházejí jednotlivě k supervizorovi na supervizní hodinu – někdy přinášejí zápisy či videozáznamy.

  • Frekventant vypracuje v rámci závěrečné konference Kazuistiku, kterou předloží celé komunitě.