English information
Facebook

ŠTRASBURSKÁ DEKLARACE O PSYCHOTERAPII Z R. 1990

The European Association for Psychotherapy Association Européenne de

Psychothérapie Europäischer Verband für Psychotherapie Member of the World
Council for Psychotherapy (WCP) NGO with consultative status to the Council
of Europe
Internet: www.europsyche.org

V souladu s cíli Světové zdravotnické organizace (WHO), s nediskriminující
dohodou platnou v rámci Evropské unie (EU) a předpokládanou pro Evropskou
ekonomickou oblast (EEA), a dále v souladu se zásadou volného pohybu osob a
služeb,  níže podepsaní souhlasí s následujícími body:

  1. Psychoterapie je nezávislá vědecká disciplina, jejíž praktikování představuje nezávislou a svobodnou profesi.
  2. Výcvik v psychoterapii probíhá na pokročilé, kvalifikované a vědecké úrovni.
  3. Je zajištěna a garantována rozmanitost psychoterapeutických metod.
  4. Plný psychoterapeutický výcvik zahrnuje teorii, sebezkušenost a praktikování pod supervizí. Poskytuje rovněž přiměřenou znalost různých psychoterapeutických procesů.
  5. Přístup do výcviku je možný na základě různých předchozích kvalifikací, zejména v humanitních a sociálních vědách.

Štrasburg, 21.října 1990
Zdroj: www.europsyche.org [2010-11-16]; pracovní překlad KK.