English information
Facebook

Sebezkušenostní výcvik

Podmínky přijetí do výcviku

  • Dovršení 23. roku věku při zahájení výcviku.

  • Ukončené středoškolské vzdělání  (lze učinit výjimku, jedná-li se o výjimečně integrovanou osobnost s bohatými znalostmi a životními zkušenostmi).

  • Zájem o kvalitnější práci s lidmi.

  • Uchazeč nesmí být ve velmi blízkém vztahu (pracovním, přátelském, partnerském) s ostatními uchazeči či lektory výcviku.

  • Vyplnit přihláška a zaslat na adresu magdalena.frouzova@email.cz

  • Vypracovat životopis a zaslat na adresu magdalena.frouzova@email.cz

  • Zaplatit poplatek 500,- Kč za přijímací řízení (číslo bankovního účtu)

  • Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.

Nabídka výcviku 2019 - 2023

Struktura výcviku

Podmínky absolvování výcviku

Struktura závěrečné sebezkušenostní práce

Struktura závěrečné teoretické práce

Podrobný program skupinového setkání

Podrobný program komunitního setkání

Individuální konzultace


Kurz integrativní psychoterapie

Tento kurz je určen jak lektorům, tak absolventům a frekventantům výcviku, neboť doplňuje vhodně znalosti a dovednosti v oblastech, které mají co dělat s integrativním přístupem.

Program podmínky a kurzu integrativní psychoterapie 2017/2018