English information
Facebook

Sebezkušenostní výcvik

Podmínky přijetí do výcviku

  • Dovršení 23. roku věku při zahájení výcviku.

  • Ukončené bakalářské vzdělání  (lze učinit výjimku, jedná-li se o výjimečně integrovanou osobnost s bohatými znalostmi a životními zkušenostmi).

  • Zájem o kvalitnější práci s lidmi.

  • Uchazeč nesmí být ve velmi blízkém vztahu (pracovním, přátelském, partnerském) s ostatními uchazeči či lektory výcviku.

  • Vyplnit přihláška a zaslat na adresu magdalena.frouzova@email.cz

  • Vypracovat životopis a zaslat na adresu magdalena.frouzova@email.cz

  • Zaplatit poplatek 500,- Kč za přijímací řízení (číslo bankovního účtu)

  • Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.

Nabídka výcviku od roku 2020

Struktura výcviku

Podmínky absolvování výcviku

Struktura závěrečné sebezkušenostní práce

Struktura závěrečné teoretické práce

Podrobný program skupinového setkání

Podrobný program komunitního setkání

Individuální výcvikové a supervizní konzultace


Kurz integrativní psychoterapie

Tento kurz jednoroční je určen jak lektorům, tak absolventům a frekventantům výcviku, neboť doplňuje vhodně znalosti a dovednosti v oblastech, které mají co dělat s integrativním přístupem.

Kurz integrativní psychoterapie - 2020