English information
Facebook

Nácvik dovedností

Tato část programu je zaměřena na získávání terapeutických dovedností - každoroční nabídka je 96 hodin. Program je fakultativní. Každý rok probíhají workshopy se stejným názvem, jejich obsah je však obměňován dle celkové úrovně přítomných frekventantů. Každý workshop trvá jeden víkend – tj. 16 hodin.

Témata

Základní psychoterapeutické přístupy

Motivace a defenze v psychoterapii

Zvládání psychických stavů (střídán s programem Prevence relapsu)

Komunikace

Rodinná terapie

Témata - sebezkušenost                     

V rámci sebezkušenosti probíhá nácvik rolí s tématy:

II. ročník - Základní psychoterapeutické přístupy

III. ročník - Vedení psychoterapeutické skupiny

IV. ročník – Rodinná terapie

 

Nácvik dovedností v roce 2021

Skálův institut dále nabízí možnost účastnit se jednotlivých programů (teoretické víkendy + nácviky rolí) otevřených všem zájemcům (program vždy sobota 9 – 17.15, neděle 8 – 16.15 v Praze) – cena víkendu 2000 Kč (frekventanti a absolventi SI 1600 Kč), cena za 1 den je 1100 Kč (frekventanti a absolventi 900 Kč), při platbě na místě vždy o 100 Kč více.

Sleva - možnost si zakoupit 5 víkendů v roce podle vlastního výběru:

Frekventant nebo absolvent SI: 5 x 1500 = 7500 Kč

Nefrekventant SI: 5 x 1800 = 9000 Kč

 

16.1. - 17.1   Teoretický víkend I Program
6.2. - 7.2.   ND I - Základní PT techniky  
13.2. - 14.2   Teoretický víkend II Program
24.4. - 25.4.   ND II - Základní skupinové PT techniky   Program
22.5. - 23.5.   ND III - Defenze a motivace Program
29.5. - 30.5.   ND IV - Práce s tělem Program
26.6. - 27.6.   Konference SI  
19.6. - 20.6.   ND V - Zvládání psychických stavů Program 
4.9. - 5.9.   ND VI - Komunikační dovednosti  
2.10. - 3.10.   ND VII - Rodinná terapie  
13.11. - 14.11.   Kazuistický seminář  
4.12. - 5.12.   Balintův supervizní seminář  

 

Podrobný program nácviku rolí