English information
Facebook

Nácvik dovedností

Tato část programu je zaměřena na získávání terapeutických dovedností - každoroční nabídka je 96 hodin. Program je fakultativní. Každý rok probíhají workshopy se stejným názvem, jejich obsah je však obměňován dle celkové úrovně přítomných frekventantů. Každý workshop trvá jeden víkend – tj. 16 hodin.

Témata

Základní psychoterapeutické přístupy

Motivace a defenze v psychoterapii

Zvládání psychických stavů (střídán s programem Prevence relapsu)

Komunikace

Rodinná terapie

Témata - sebezkušenost                     

V rámci sebezkušenosti probíhá nácvik rolí s tématy:

II. ročník - Základní psychoterapeutické přístupy

III. ročník - Vedení psychoterapeutické skupiny

IV. ročník – Rodinná terapie

 

Nácvik dovedností v roce 2019

Skálův institut dále nabízí možnost účastnit se jednotlivých programů (teoretické víkendy + nácviky rolí) otevřených všem zájemcům (program vždy sobota 9 – 17.15, neděle 8 – 16.15 v Praze) – cena víkendu 1800 Kč (frekventanti a absolventi SI 1500 Kč), cena za 1 den je 900 Kč (frekventanti a absolventi 800 Kč), při platbě na místě vždy o 100 Kč více. Frekventanti SI si mohou předplatit všech 8 nadstavbových víkendů letošního roku za 11 000 Kč. Nefrekventanti SI si mohou předplatit všech 9 nadstavbových víkendů v r. 2017 (včetně březnového teoretického nedělního přednáškového semináře) za sníženou cenu 14000 Kč.

 

26.1. - 27.1.   Teoretický víkend I Program
16.2. - 17.2.   Nácvik dovedností - Základní PT techniky Program
9.3. - 10.3.   Nácvik dovedností - Základní skupinové techniky Program
6.4. - 7.4.   Nácvik dovedností - Mechanismy usnadňující a
znesnadňující psychoterapeutický proces
Program
12.4.   Seminář - L. Brown Program
13.4. - 14.4.   Teoretický víkend II Program
15.6. - 16.6   Nácvik dovedností - Práce s tělem Program
22.6. - 23.6.   Nácvik dovedností - Zvládání a nácvik psychických stavů Program
7.9. - 8.9.   Nácvik dovedností - Komunikační dovednosti Program
12.10. - 13.10.   Rodinná terapie  
2.11. - 3.11.   Kazuistický supervizní seminář  
7.12. - 8.12.   Balintův supervizní seminář  

 

Podrobný program nácviku rolí