English information
Facebook

Nácvik dovedností

Tato část programu je zaměřena na získávání terapeutických dovedností - každoroční nabídka je 96 hodin. Program je fakultativní. Každý rok probíhají workshopy se stejným názvem, jejich obsah je však obměňován dle celkové úrovně přítomných frekventantů. Každý workshop trvá jeden víkend – tj. 16 hodin.

Témata

Základní psychoterapeutické přístupy

Motivace a defenze v psychoterapii

Zvládání psychických stavů (střídán s programem Prevence relapsu)

Komunikace

Rodinná terapie

Témata - sebezkušenost                     

V rámci sebezkušenosti probíhá nácvik rolí s tématy:

II. ročník - Základní psychoterapeutické přístupy

III. ročník - Vedení psychoterapeutické skupiny

IV. ročník – Rodinná terapie

 

Nácvik dovedností v roce 2023

Skálův institut dále nabízí možnost účastnit se jednotlivých programů (teoretické víkendy + nácviky rolí) otevřených všem zájemcům (program vždy sobota 9 – 17.15, neděle 8 – 16.15 v Praze).

Kursovné na jeden víkend Nácviku dovedností je 2600 Kč (pro frekventanty a absolventy SI 2000,- Kč), za 1 den 1600 Kč (pro frekventanty a absolventy SI 1300,- Kč), při placení na místě o 100 Kč více. Pro frekventanty a absolventy SI je možné si předplatit 5 nadstavbových víkendů v r. 2023 za sníženou cenu 7500 Kč, nefrekventanti SI za sníženou cenu 10000 Kč.

 ND Rodinná terapie je již obsazen!

 

21.1. - 22.1   Teoretický víkend I Program
11.2. - 12.2.   ND I - Základy psychoterapie Program
18.3. - 19.3   Teoretický víkend II Program
22.4. - 23.4.   ND II - Základní skupinové PT techniky   Program
20.5. - 21.5.   ND III - Mechanismy ovlivňující PT proces  Program
27.5. - 28.5.   ND IV - PT práce s tělem Program
24.6. - 25.6.   ND V - Zvládání psychických stavů Program
2.9. - 3.9.   ND VI - Komunikační techniky Program
14.10. - 15.10.   ND VII - Rodinná terapie Program
4.11. - 5.11.   Kazuistický seminář  
2.12. - 3.12.   Balintův supervizní seminář  

 

Podrobný program nácviku rolí