English information
Facebook

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie 2021

Lektor: PhDr. Magdalena Frouzová

 

Kurz je určen pro ty, kteří

a)      chtějí získat celkový přehled přes současnou psychoterapeutickou praxi

b)      chtějí získat základní informace o současných integrativních přístupech ve světě

 

V kurzu bude probíhat skupinová práce se vzájemnou výměnou svých názorů a zkušeností, přičemž teorie bude hojně prokládána sebezkušenostními nácviky dovedností s diskusí o alternativách. Bude používána kamera a vedeny diskuze nad video-záznamy relevantních významných psychoterapeutů. Frekventanti obdrží PP prezentace.

 

Magdalena Frouzová je klinický psycholog, psychoterapeut, adiktolog a supervizor-mentor. Téměř 30 let vede psychoterapeutické výcviky (Skálův institut) a je členkou výboru Psychoterapeutické společnosti Lékařské společnosti JEP. Je také členkou mezinárodní Společnosti pro výzkum integrace v psychoterapii (SEPI), v této společnosti obdržela „Arnkoff and Glass Award for Regional Network“.


Časové parametry:

Kurz bude probíhat v roce 2021 v deseti dvou dnech (čtvrtky-pátky) jednou měsíčně kromě prázdnin. Celkem bude obsahovat 160 hod.

25.–26.3., 15.–16. 4., 22.-23.4., 6.–7. 5., 20.–21. 5., 27–28. 5 , 2.–3. 9., 21.–22. 10., 11.–12. 11., 2.–3. 12.

 

Rozvrh:

Sobota: 9- 10.30, 11 – 12. 30 14-15.30, 15.45 – 17.15

Neděle: 8-9.30, 10 – 11.30, 13 – 14.30, 14.45 – 16. 15, hodnocení, zpětné vazby 16.15 - 17

 

1. Koncepční a historické pohledy na psychoterapeutické systémy

2. Obecné faktory a procesy v psychoterapii

3. Technický eklekticismus: multimodální terapie, systematický výběr léčby

4. Teoretická integrace: transteoretický přístup, Cyklická psychodynamika a integrativní vztahová psychoterapie

5. Asimilativní integrace: asimilativní psychodynamické psychoterapie, kognitivně – behaviorální asimilativní integrace

6. Integrativní psychoterapie pro specifické poruchy: DBT pro hraniční poruchy, Integrativní léčba generalizované úzkosti, KB Analytický systém pro chronické deprese, integrativní psychoterapie pro děti.

7. Integrativní psychoterapie pro specifické populace: IP pro kulturálně rozdílné klienty, Interkulturální rozměr integrativní psychoterapie. Svépomoc.

8. Výzkum v integrativní psychoterapii: nejdůležitější výzkumy v IP a možné výzkumné projekty. Pohledy do budoucnosti.

9. Výcvik a supervize v integrativní psychoterapii.

10. Formulace vlastního terapeutického stylu a možnosti dalšího rozvoje v této oblasti.

 

Místo konání a finance:

Centrum integrativní psychoterapie, Praha 6, Břevnov, 169 00 Centrum integrativní psychoterapie. Ze čtvrtka na pátek lze za turistických podmínek (spací pytel prosím sebou) v Centru přespat (150 Kč).

 

Předplatné celého kurzu 23 000 Kč,

v případě volných míst je možné se přihlásit na jednotlivé víkendy – cena 1 víkendu 2900 Kč.

Přihlášky a dotazy zasílejte na adresu: magdalena.frouzova@email.cz, platby na č. účtu 121166349/0800.