English information
Facebook

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie 2022

Lektor: PhDr. Magdalena Frouzová

 

Kurz je určen pro ty, kteří

a)      chtějí získat celkový přehled přes současnou psychoterapeutickou praxi

b)      chtějí získat základní informace o současných integrativních přístupech ve světě

 

V kurzu bude probíhat skupinová práce se vzájemnou výměnou svých názorů a zkušeností, přičemž teorie bude hojně prokládána sebezkušenostními nácviky dovedností s diskusí o alternativách. Bude používána kamera a vedeny diskuze nad video-záznamy relevantních významných psychoterapeutů. Frekventanti obdrží PP prezentace.

 

Magdalena Frouzová je klinický psycholog, psychoterapeut, adiktolog a supervizor-mentor. Téměř 30 let vede psychoterapeutické výcviky (Skálův institut) a je členkou výboru Psychoterapeutické společnosti Lékařské společnosti JEP. Je také členkou mezinárodní Společnosti pro výzkum integrace v psychoterapii (SEPI), v této společnosti obdržela „Arnkoff and Glass Award for Regional Network“.


  • Kurz bude probíhat v roce 2022, desetkrát ve dvou dnech (čtvrtky-pátky) jednou měsíčně kromě prázdnin. Celkem bude obsahovat 160 hod. Začátek vždy ve čtvrtek ve 12 hod., konec v pátek v 17 hod.
  • PROGRAM: koncepční pohledy na psychoterapeutické systémy s obecnými faktory a procesy, druhy integrace, formulace vlastního terapeutického stylu
  • MÍSTO KONÁNÍ A FINANCE: Centrum integrativní psychoterapie, 169 00 Praha 6 – Břevnov, možnost přespání. Předplatné celého kurzu 20 000 Kč, jednotlivý víkend 2300 Kč. Platby na č. účtu 19 14975 40 217/100
  • Přihlášky a dotazy zasílejte na adresu: magdalena.frouzova@email.cz,