English information
Facebook

Teoretické vzdělání

Teoretická část výcviku  je zajišťována přednáškami, kterým jsou ročně věnovány dva víkendy  - celkem 32 výukových hodin. V roce 2020 bude druhý teoretický víkend nahrazen III. Mezinárodní konferencí integrativní psychoterapie.

 

Program teoretického vzdělávání v roce 2020

Skálův institut dále nabízí možnost účastnit se jednotlivých programů (teoretické víkendy + nácviky rolí) otevřených všem zájemcům (program vždy sobota 9 – 17.15, neděle 8 – 16.30 v Praze) – cena víkendu 1800 Kč (frekventanti SI 1500,- Kč), je možné si zakoupit všech 7 víkendů letošního roku za 9000 Kč.

14.3. - 15.3.   Teoretický víkend I   Program  
6.6. -7.6.   Teorie integrativní psychoterapie   Program