English information

Skálův institut

Skálův institut v nabízí vzdělávací programy pro psychoterapeuty, psychologické poradce, pedagogy a manažery. Jeho hlavní program je sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, jehož težištěm je skupinová psychoterapie. Tento program je akreditován komisí Ministerstva zdravotnictví. Skálův institut se po celou dobu své existence věnoval také vzdělávání školních preventistů a výchovných poradců.

Kromě výše zmíněných dlouhodobých programů nabízí Skálův institut víkendové vzdělávací programy, které probíhají formou přednáškových seminářů, workshopů s nácvikem rolí a supervizních seminářů. Skálův institut intenzívně spolupracuje s Institutem pro výzkum rodiny, který poskytuje následující služby:

  • Supervizní a vzdělávací programy pro frekventanty sebezkušenostního výcviku.
  • Výcvikový program týkající se hlavně partnerských vztahů, selfmanagementu a managementu druhých.

Skálův institut byl založen v červnu 1995 za účelem poskytování vzdělávání profesionálům v pomáhajících profesích. Vznikl po 5tileté praxi sebezkušenostních výcviků ve skupinové psychoterapii, které vedla dvojice lektorů PhDr. Magdalena Frouzová a prom.ped Jiří Heller. Institut je pojmenován po doc. MUDr. Jaroslavu Skálovi, CSc, který je jednou z nejvýznamnějších postav české psychoterapie 20. století.

 Skálův institut byl založen v červnu 1995 za účelem poskytování vzdělávání profesionálům v pomáhajících profesích. Vznikl po 5tileté praxi sebezkušenostních výcviků ve skupinové psychoterapii, které vedla dvojice lektorů Magdalena Frouzová a Jiří Heller. U zrodu Skálova institutu stály tři osobnosti:

Jaroslav Skála je jeden z nejuznávanějších českých psychoterapeutů a institut nese jeho jméno. Oba zakladatelé Skálova institutu, Jiří Heller a Magdalena Frouzová jsou jeho žáky a prošli výcvikovým systémem SUR, který byl založen v r. 1968 Jaroslavem Skálou, Jaromírem Rubešem a Eduardem Urbanem.

Pavel Hartl přispěl prvním výzkumem výcvikového systému SURu a byl po Skálovi supervizorem zakladatelů SI.

David Deitch je vedoucím psychiatrické katedry UCSD v San Diegu a ředitelem Addiction Training Center, který se stal předobrazem Skálova institutu. Několikaletý vzdělávací kurz pro pracovníky v závislostech, který D. Deitch vedl během 90tých let, nabídl inspiraci a další důležité znalosti týkající se komplexního vzdělávání v psychoterapii.  

Během dalších let  se SI posunul do vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích s teoretickým pozadím integrativní psychoterapie a hlásí se myšlenkově k SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration). V současné době je SI občansko-prospěšnou společností, jejímiž zakladateli je Jiří Heller, Jan Flídr a Magdalena Frouzová, která je též ředitelkou tohoto institutu.