English information
Facebook
K13

Skálův institut

Skálův institut v nabízí vzdělávací programy pro psychoterapeuty, psychologické poradce, pedagogy a manažery. Jeho hlavní program je psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, jehož težištěm je skupinová psychoterapie. Tento program je akreditován komisí Ministerstva zdravotnictví. Skálův institut se po celou dobu své existence věnoval také vzdělávání školních preventistů a výchovných poradců.

Kromě výše zmíněných dlouhodobých programů nabízí Skálův institut víkendové vzdělávací programy, které probíhají formou přednáškových seminářů, workshopů s nácvikem rolí a supervizních seminářů. Skálův institut intenzívně spolupracuje s Institutem pro výzkum rodiny, který poskytuje následující služby:

  • Supervizní a vzdělávací programy pro frekventanty sebezkušenostního výcviku.
  • Výcvikový program týkající se hlavně partnerských vztahů, selfmanagementu a managementu druhých.

Podívejte se na video ze života Skálova institutu v letech 1996 - 2006.


V roce 2016 se Skálův institut stal koordinátorem Regional Network Prague SEPI.