English information
Facebook
Magdalena Frouzová a Hanna Levenson

Skálův institut

Skálův institut nabízí vzdělávací programy pro psychoterapeuty, psychologické poradce, pedagogy, sociální pracovníky a manažery. Jeho hlavním programem je:

  • Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, jehož těžištěm je skupinová psychoterapie. Výcvik nabízí teorii, sebezkušenost, nácvik psychoterapeutických dovedností a technik, posilování kompetencí psychoterapeuta a supervizi. Výcvikový program je akreditován komisí Ministerstva zdravotnictví (Evropská akreditace psychodynamického výcviku typu SUR).
  • Nadstavbový kurz integrativní psychoterapie.

Kromě výše zmíněných dlouhodobých programů nabízí Skálův institut víkendové vzdělávací programy, které probíhají formou přednáškových seminářů, workshopů s nácvikem dovedností a supervizních seminářů. Skálův institut intenzivně spolupracuje s Centrem integrativní psychoterapie. Od roku 2014 pořádá institut pravidelné konference integrativní psychoterapie.

Předsedkyní Skálova institutu je PhDr. Magdalena Frouzová, čestným předsedou je Jiří Heller. Institut je pojmenován po doc. MUDr. Jaroslavu Skálovi, CSc, který je jednou z nejvýznamnějších postav české psychoterapie 20. století.

 

Podívejte se na video ze života Skálova institutu v letech 1996 - 2006.


V roce 2016 se Skálův institut stal koordinátorem Regional Network Prague SEPI.