English information
Facebook

Předání vesla

Skálův institut

Skálův institut nabízí vzdělávací programy pro psychoterapeuty, psychologické poradce, pedagogy, sociální pracovníky a teology. Jeho hlavním programem je:

  • Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, který probíhá individuální, skupinovou a komunitní formou. Výcvik nabízí teorii, sebezkušenost, nácvik psychoterapeutických dovedností a technik, posilování kompetencí psychoterapeuta a supervizi. Výcvikový program je schválen dvěma komisemi: komisí Ministerstva zdravotnictví pro zdravotnické pracovníky (komise složená ze zástupců několika institucí včetně České psychoterapeutické společnosti LS J. E. Purkyně a komisí České asociace pro psychoterapii pro nezdravotnické pracovníky.
  • Nadstavbový kurz integrativní psychoterapie.

Kromě výše zmíněných dlouhodobých programů nabízí Skálův institut víkendové vzdělávací programy, které probíhají formou přednáškových seminářů, workshopů s nácvikem dovedností a supervizních seminářů. Skálův institut intenzivně spolupracuje s Centrem integrativní psychoterapie. Od roku 2014 pořádá institut pravidelné konference integrativní psychoterapie.

Skálův institut byl založen Jiřím Hellerem, Janem Flídrem a Magdalenou Frouzovou. Ředitelkou Skálova institutu je PhDr. Magdalena Frouzová. Institut je pojmenován po doc. MUDr. Jaroslavu Skálovi, CSc, který je jednou z nejvýznamnějších postav české psychoterapie 20. století.

 

Podívejte se na video ze života Skálova institutu v letech 1996 - 2016.


V roce 2016 se Skálův institut stal koordinátorem Regional Network Prague SEPI.