English information

Skálův institut

Skálův institut v nabízí vzdělávací programy pro psychoterapeuty, psychologické poradce, pedagogy a manažery. Jeho hlavní program je sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, jehož težištěm je skupinová psychoterapie. Tento program je akreditován komisí Ministerstva zdravotnictví. Skálův institut se po celou dobu své existence věnoval také vzdělávání školních preventistů a výchovných poradců.

Kromě výše zmíněných dlouhodobých programů nabízí Skálův institut víkendové vzdělávací programy, které probíhají formou přednáškových seminářů, workshopů s nácvikem rolí a supervizních seminářů. Skálův institut intenzívně spolupracuje s Institutem pro výzkum rodiny, který poskytuje následující služby:

  • Supervizní a vzdělávací programy pro frekventanty sebezkušenostního výcviku.
  • Výcvikový program týkající se hlavně partnerských vztahů, selfmanagementu a managementu druhých.

Skálův institut byl založen v červnu 1995 za účelem poskytování vzdělávání profesionálům v pomáhajících profesích. Vznikl po 5tileté praxi sebezkušenostních výcviků ve skupinové psychoterapii, které vedla dvojice lektorů PhDr. Magdalena Frouzová a prom.ped Jiří Heller. Institut je pojmenován po doc. MUDr. Jaroslavu Skálovi, CSc, který je jednou z nejvýznamnějších postav české psychoterapie 20. století.

 

Naše filozofie

Filozofie Skálova institutu vychází z praxe psychoterapeutických výcviků typu SUR. V současné době rozvíjíme teorii integrativního přístupu se specifickým zaměřením na:

  • neurolingvistické programování v psychoterapii (INLPA)
  • integrativní supervizi
  • psychologický managering.

Zprostředkováváme informace ze Společnosti pro výzkum integrace v psychoterapii (SEPI). Vytváříme platformu k výměně informací i přístupů na úrovni frekventantů i lektorů výcviku. Struktura výcviků umožňuje postihnout více rovin bio-psycho-sociální reality. Absolvent našich programů se dozví základní informace o psychologii, vyzná se lépe v sobě, umí se sebou i s druhými lépe zacházet, je si vědom svých hranic a svých možností v sociálním kontextu; uvědomuje si vzájemné vztahy skupin, které mohou ovlivňovat život jeho i ostatních lidí, a efektivněji se učí, jak ve vztazích intervenovat.