English information
Facebook

Prom. Pedagog Jiří Heller

Výcvik

 • 1969 – 1975 SUR výcvik pod vedením Skála - Urban – Rubeš - I.Komunita
 • výcvik v rodinné terapii – Satirová a Boš
 • kurz Rogeriánské terapie (80 hod.) krátkodobé kurzy logoterapie, Gestalt terapie
 • 3-letý Bálintovský výcvik
 • 2000-2003 absolvovaný výcvik v supervizi vedený Julie Hewson

Praxe

 • 1965 – Absolvent FTVS UK Praha
 • od r. 1968 – psychoterapeutický program v penologii
 • od r. 1970 s výjimkou 2 let dosud – psychoterapeutický program léčby závislostí
 • od r. 1986 do 1988 – psychoterapeutický program pro mladistvé
 • vedení výcvikových skupin v psychoterapii – od r. 1975:
  2 výcvikové komunity pod vedením MUDr. J.Rubeše
  4 výcvikové komunity pod vedením MUDr. J.Skály
  8 výcvikových komunit pod vedením PhDr. J. Kožnar
  3 výcvikové komunity pod vedením PhDr. J.Štúrové
 • vedení 10ti výcvikových komunit v psychoterapii od r. 1986
 • Penologický ústav
 • Fakultní nemocnice Praha 2 oddd. pro léčbu závislostí
 • Centrum následné péče Kladno

 

Publikační činnost

 • rozsáhlá přednášková činnost (konference, semináře)
 • 24 článků v odborných časopisech
 • kniha Závislost známá neznámá – spoluautor
 • spoluautorem 2 dalších knih z psychiatrie

Členství v odborných společnostech

 • člen výboru sekce AT Psychiatrické společnosti JEP
 • odborný garant Centra následné péče
 • supervizor Centra pro sekundární prevenci Kladno
 • místopředseda Skálova institutu a spoluvedoucí komunit Skálova institutu