English information
Facebook

Sebezkušenostní výcvik

Podmínky přijetí do výcviku

  • Dovršení 25. roku věku při zahájení výcviku.

  • Ukončené bakalářské vzdělání z pomáhající profese (lze učinit výjimku, jedná-li se o výjimečně integrovanou osobnost s bohatými znalostmi a životními zkušenostmi).

  • Zájem o kvalitnější práci s lidmi.

  • Uchazeč nesmí být ve velmi blízkém vztahu (pracovním, přátelském, partnerském) s ostatními uchazeči či lektory výcviku.

  • Vyplnit přihláška a zaslat na adresu magdalena.frouzova@email.cz

  • Vypracovat životopis a zaslat na adresu magdalena.frouzova@email.cz

  • Zaplatit poplatek 700,- Kč za přijímací řízení (číslo bankovního účtu)

  • Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.

Nabídka výcviku na rok 2022

Struktura výcviku

Podmínky absolvování výcviku

Finanční rozpočet a počet hodin výcviku

Struktura závěrečné sebezkušenostní práce

Struktura závěrečné teoretické práce

Podrobný program skupinového setkání

Podrobný program komunitního setkání

Individuální výcvikové a supervizní konzultace

 
Kurz integrativní psychoterapie

Tento kurz jednoroční je určen jak lektorům, tak absolventům a frekventantům výcviku, neboť doplňuje vhodně znalosti a dovednosti v oblastech, které mají co dělat s integrativním přístupem.

Kurz integrativní psychoterapie - 2022