English information
Facebook

Pozvánka na dva vzdělávací programy Laury Brown při příležitosti její návštěvy v ČR

Laura BROWN

Americká klinická a forenzní psycholožka, jedna z hlavních představitelek směru feministické a multikulturální psychoterapie. Žije v Seattlu a přednáší a vede workshopy po celém světě. Zaměřuje se na témata jako moc terapeuta, proces změny, etické praxe a třídní či sexuálních rozdíly v identifikaci.

Mezi její nejznámější knihy patří:

  • Feministická terapie
  • Kulturální kompetence v terapii traumatu
  • Převratné dialogy: teorie feministické terapie
  • Základy supervize pro model feministické psychoterapie.

Od r. 2013 se věnuje také dospělým přeživším dětské trauma či zanedbávání.

V kooperaci s Americkou psychologickou asociací vyrobila DVD, kde feministickou supervizi demonstruje.

 

Pohled feministické psychoterapie na léčbu traumatu: překračování diagnózy ke kontextu 

13. – 14. 4. 2019

Emauzský klášter, Praha 2, Vyšehradská 49/32

 

Program

Psychologické trauma je velmi široký jev, od diagnostických manuálů a výzkumně prokazovaných léčeb je často zacházeno s vícedimenzionálním, se strachem spojeným jevem. Feministická terapie, která má kořeny v léčbě přeživších interpersonální násilí a systémové trauma, přináší rozdílný pohled na pochopení jak toho, co trauma vytváří a jaký přístup uzdravuje. Tento workshop poskytne historické pohledy na trauma, feministickou kritiku a rozšířené pohledy na to, co trauma vytváří a jak feministicky terapeutický, osvobozující postoj na terapii může transformovat léčbu traumatu bez ohledu na specifické intervence. Budeme se zabývat základy feministické terapie a oslovovat politiku pojmenovávání a léčbu traumatu.

Sobota
9 – 10.30     Úvod: Proč uvažujeme o feministickém pohledu na trauma?
11 – 12.30    Historický pohled na léčbu traumatu a feministická kritika
14 – 15.30   Překračování diagnostických manuálů. Komplexní, historické, zákeřné trauma, trauma zrady,
16 – 17.30   Jak feministický pohled reaguje na dilema v léčbě traumatu:
Neděle
8 – 9.30   Teoretické základy feministické terapie
10-11.30      Porozumění vzájemně se prolínajícím indentitám jako základny pro léčbu traumatu
13 – 14.30   Budování spolupracujících vztahů v léčbě traumatu
15 – 16.30     Jak feministický pohled reaguje na dilema v léčbě traumatu
16.30–16.45     Hodnocení

Na oba dva programy je třeba se přihlásit po zaplacení (č. účtu 19-1497540217/0100 KB Praha 6)

na adrese:magdalena.frouzova@email.cz

Cena:

Kursovné na jeden víkend je 1800 Kč (pro frekventanty v rámci jejich kurzovného, pro absolventy SI 1500 Kč),   při placení na místě o 100 Kč více. Během tohoto víkendu nelze přespat v CIPu.


Feministická terapie a supervize – seminář

Co přináší pohled feministické terapie do supervize psychoterapie?

12.4.2019, místo konání bude upřesněno

Program:

17 – 18. 30           Feministická supervize

19 – 20. 30           Diskuse o feminismu

 

Seminář bude svépomocí kolegů překládán do češtiny.

 

Cena: 600 Kč