English information
Facebook

Zemřel doc. PhDr. Pavel HARTL, dlouholetý spolupracovník a supervizor Skálova institutu

Docent Hartl, vysokoškolský pedagog, psycholog a psychoterapeut, odešel 14. listopadu 2020 ve věku 86 let.

Po studiu pedagogiky a psychologie na Filozofické fakultě UK pracoval koncem šedesátých let s mladistvými delikventy v Domově mládeže v Obořišti, byl mezi prvními absolventy komunitního psychoterapeutického výcviku SUR, působil ve Výzkumném ústavu penologickém, kde se věnoval skupinové psychoterapii s odsouzenými, pod supervizí docenta Skály vedl výcvikové komunity SUR.

Od roku 1969 přednášel na dnešní Katedře andragogiky FF UK a v roce 1989 byl zakládajícím členem Katedry sociální práce FF UK.

Hojně publikoval u nás i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější díla patří Komunita občanská a komunita terapeutická (Praha, Slon 1997 – zde mj. shrnul výsledky vlastního výzkumu v SUR) a zejména slovníky: Psychologický slovník (Praha 1993, 2000, poslední reedice 2015), Stručný psychologický slovník (Praha 2004) a Velký psychologický slovník (Praha 2010).